Utførte prosjekter

Her viser vi noen av våre større prosjekter.

38 Lagersekjoner

Vår første prosjekt

Vår første prosjekt er et lagerseksjonsbygg med 40 sekjoner.

Vår andre prosjekt

Vår andre prosjekt er et multifunskjonell bygg med mulighet til næring, laging og kantor! Her er det for eksempel båtselger, bilvask, gatekjøkken og kantorer som har etablert seg her

Lagersekjoner Engberts plak
Lagersekjoner A7 Noord Dyreklinik

Vår tredje prosjekt

Vår tredje prosjekt er vår første dyreklinikk som vi har bygget. 

Vår fjerde proskjekt

Vår fjerde prosjekt er et lagerseksjonsbygg med 20 sekjoner.

A7 Noord dyreklinik lagersekjoner
Lagersekjoner Engberts plak to.

Vår femte prosjekt

Vår femte prosjekt er et utbygning av vår andre prosjekt. Her er det plas til 32 seksoner

Vi er et engasjert selskap som tenker kreativt, sammen med kunden, og er åpen for innovative ideer. I våre prosjekter er kvalitet, funksjonalitet og bærekraft svært viktig og kunden står sentral.

8 års erfaring

Fornøyde kunder

Mulighet for tilpasninger

Kunden står sentralt