Til leie

Vi har ledige lokaler i var nyeste prosjekt Kongsberg Porten.
Estimert ferdigstilt før sommeren 2024!

Innvendig med varebil lagersekjoner Kongsberg, Buskerud | Norge
Innvendig lagersekjoner Kongsberg, Buskerud | Norge

Fire utleiseksjoner Kongsbergporten

I bygg A1 har vi fire ledige seksjoner. Ta kontakt for å sikre deg din leieseksjon. 

Kontakt oss gjerne for å høre på mulighetene.

Logo VDVeen utvikling AS lagersekjoner

For tiden har vi ingen andere ledige lokaler. Følg med på denne siden!

Det er altid mulig å kontakte oss for å høre på mulighetene!